Aktualności

 • Umowa z Wykonawcą Robót: 3/O.WR.2410.214.2015/I-4/2017 z dnia 12.09.2017
 • Wartość Kontraktu: 57 224 454,82 zł brutto
 • Termin realizacji: 31 miesięcy od daty rozpoczęcia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca.

 

 • 18.01.2008 r. - podpisanie umowy z Konsulatantem, firmą AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - numer 2006/PL/16/C/PA/003-I-1

 

 • 02.10.2017 r. - zawarcie ugody z Konsulatantem, firmą AECOM Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa - do umowy numer 2006/PL/16/C/PA/003-I-1

 

 • 20.11.2017 r. - podpisanie umowy z Dalszym Podwykonawcą, firmą Gispro Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin – numer P2017.31/1

 

 • 21.02.2018 r. - podpisanie umowy z Dalszym Podwykonawcą, firmą Barg-Artgeo Sp. z o.o., ul. Zygmunta Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin – numer 2017.31/8

 

 • 15.03.2018 r. - podpisanie umowy z Podwykonawcą, firmą DUORS Sp. z o.o., ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk – numer 01/SIP/DUORS/Obwodnica Kobylanki/12/2017

 

 • 20.06.2018 r. - podpisanie umowy z Podwykonawcą, firmą TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków – numer 01/2018/SIP

 

 • 22.06.2018 r. - złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego dwóch wniosków o wydanie decyzji ZRID dla zadań: Budowa drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo w ramach zadania: „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki i Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu S10", oraz „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź -Zdunowo w ciągu S10", co stanowi spełnienie warunku osiągnięcia Kamienia Milowego nr 1
 • 07.12.2018 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi wspomagającej Niedźwiedź - Zdunowo

 • 21.12.2018 r. - wydanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie trasy głównej S10 (północna jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)

 • 13 września 2019 r. (piątek) o godzinie 09:00 w siedzibie Oddziału GDDKiA w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 33, w sali konferencyjnej (II piętro) odbędzie się spotkanie z Podwykonawcami robót na kontraktach realizowanych przez Oddział Szczecin GDDKiA w ramach tak zwanych „Otwartych Drzwi”.

   

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o.o.

www.aecom.com/pl/

WYKONAWCA

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

www.strabag.pl